Technological Containers

Technological containers are designed for the installation and assembly of other technologies, for example of heating boilers, distribution cabinets and transformer stations, current generators, backup power sources, pump stations, compressor stations, reservoirs and water treatment plants, etc. These containers are manufactured to order as unit production according to drawings and special customer specifications. The containers can be combined into sets and larger units composed of more containers, possibly also in combination with a bare structure. A storage/material container whose structure is adapted to various load and static demands according to the requirements of use represents the basis for the construction of special containers. The size of these containers can be of the maximum length of 15,000 mm, a width of 3.500 mm and a height of 3,500 mm.

Technologické kontejnery jsou určeny pro umístění a montáž dalších technologií.

Například:

  • topných kotlů,
  • rozvodných skříní a trafostanic,
  • proudových generátorů,
  • záložních zdrojů,
  • čerpacích stanic,
  • kompresorových stanic,
  • nádrží a čističek vody,
  • atd.

Tyto kontejnery jsou vyráběny na zakázku jako kusová výroba dle výkresů a speciální specifikace zákazníka. Případně dle Vašich specifických požadavků provede návrh naše firma.

Pro konstrukci speciálních kontejnerů je základ skladový/materiálový kontejner, kdy je ale jeho konstrukce přizpůsobena různorodým zátěžovým a statickým nárokům podle požadavku pro použití.

Velikost kontejneru určuje zákazník dle zařízení, které bude v kontejneru umístěno, nebo dle svých vlastních potřeb. V současnosti jsme schopni vyrobit kontejnery o maximální délce 15.000 mm, šířce 3.500 mm a výšce 3.500 mm.

Kontejnery mohou být propojovány do sestav a větších celků, složených z více kontejnerů, případně i v kombinaci s holou konstrukcí.

KONSTRUKCE FILTRAČNÍCH JEDNOTEK

KONTEJNERY PRO TRAFOSTANICE

KONTEJNERY PRO BIOSTANICE

KONTEJNERY PRO CHLAZENÍ

KONTEJNERY SPECIÁLNÍ