Equipment

We are able to meet even non-standard customer needs and upon request we can produce non-standard dimensions or shapes of units, we can equip them with furniture, technological facilities, various types and sizes of windows and doors, roofs, awnings, attics, outdoor and indoor stairs, outdoor panelling or plastering, a side doors, a door across the entire 6 m length of the container, increased load of floors, a grate with a catch floor, flooring tiles, floating floors, various linoleums, gypsum plasterboards, wallpapers, safety devices, fans, air conditioning, various types of heating, bars - steel welded bars (galvanized or with anti-corrosive spray coating), staircases - steel, prefabricated, reusable (galvanized or with anti-corrosive spray coating), attic - galvanized sheet metal with spray coating in RAL shades, a tailor-made design, installation at the delivery site - upon agreement it is possible to provide transport and installation of the container or assembly of modular buildings and connection to the utility networks, including revisions. Upon request, they can be also equipped with sheet metal, wooden, or galvanized shelves. We can also deliver drive-up ramps, galvanized rods, a lock flap, holders and hooks on the ceiling, an additional wall or floor, insulation or inner lining according to the needs of the customer. Where appropriate, we will provide the required technology.

Dokážeme vyjít vstříc i nestandardním potřebám zákazníka a na jeho přání dokážeme vyrobit nestandardní rozměry, nebo tvary buňky, vybavíme nábytkem na míru, technologickým zařízením, různé typy a velikosti oken a dveří, střechy, přístřešky, atiky, schodiště venkovní i vnitřní, venkovní obložení, nebo omítnutí, vrata v boku kontejneru, vrata po celé 6m délce kontejneru, zvýšené zatížení podlahy, rošt se záchytnou podlahou, dlažby, plovoucí podlahy, různá linolea, sádrokartony, tapety, bezpečnostní zařízení, ventilátory, klimatizací, různé druhy vytápění, mříže - ocelové svařované (pozinkované, nebo s antikorozním nástřikem), schodiště - ocelové, montované, rozebíratelné (pozinkované, nebo s antikorozním nástřikem), atika - pozinkovaný plech s nástřikem v odstínech RAL, provedení na míru, montážní práce na v místě dodávky - po dohodě je možné zajistit dopravu a usazení kontejneru, či sestavení kontejnerových sestav a napojení na inženýrské sítě včetně revizí. Na přání lze vybavit také regály plechovými, dřevěnými nebo pozinkovanými. Můžeme dodat také nájezdové rampy, pozinkované tyče, klapku na zámek, držáky a háky na strop, zeď nebo podlahu, izolaci a vnitřní obložení dle potřeb zákazníka. Zajistíme případně i požadovanou technologii.